دوره درس آمادگی دفاعی پایه دهم و دوازدهم

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

در پایه دهم در متوسطه دوم و پایه دوازدهم در هنرستان ها از 20 نمره درس آمادگی دفاعی 12 نمره در اختیار معلم درس آمادگی دفاعی می باشد و 8 نمره آن در اختیار سازمان بسیج دانش آموزی مطقه 5 می باشد که با شرکت در این دوره می توانید این 8 نمره را بدست آورید.

برای شرکت در دوره باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید.

و بعد از ثبت نام در سایت باید وارد سایت شوید تا دوره ها برایتان باز شود.

محتوای دوره